OSNOVNI PODATKI

Anton Selič s.p.

Sedež:
Ulica II. Bataljona 16A, 3230 Šentjur
Telefon:
(03)746-21-16
Matična številka:
5393007
Davčna številka:
16458729
Številka obrtnega dovoljenja:            
042308/MF62-4-33/2016
Izdala obrtna zbornica Slovenije
TRR:
SI56 0443 0000 2611 451
Vpis v obrtni register:
042308
Datum vpisa v AJPES:
26.4.2001
Obvestilo potrošnikom po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS)
Podjetje Anton Selič s.p., skladno z določilom 3. odst. 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS 81/2015 – ZIsRPS), svoje stranke obveščamo, da za reševanje potrošniškega spora ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Kontakti: